Notify Exception Laravel Trailer

Tạo và cấu  hình một module

Sử dụng event báo lỗi về cho người dùng

Event xác nhận bug

 

 

Listener thực hiện khi event xảy ra

 

 

Notify gửi  mail nội dung bug

 

 

 

Cấu hình mail

View gửi mail

Tạo lỗi test thử

Run và nhận được bug báo lỗi

Kết quả thông báo nè

Cảm ơn đã xem trailer bài viết.  Mình sẽ sớm cập nhận chi tiết nội dùng bài viết để các bạn dễ hiểu hơn. Hẹn gặp lại