Nhanh hơn, chính xác hơn trên Laravel – P4

Trong bài này mình muốn thể hiện việc sửa nội dung file, được viết bằng code Laravel. Có thể nhiều bạn nghĩ mình max rảnh mà. Cái này thì đâu cần phải code mới làm được chứ. Vâng mình công nhận thật, nhưng mỗi người một suy nghĩ, mình thích thì mình code thôi. Mình thích thì cái gì mình  code thứ đó, đơn giản là mình thấy thú vị khi chính tay mình tạo ra thứ mình mong muốn.

Bài này có một số đoạn code giống với tư tưởng phần 1 các bạn có thể xem lại.

Chúng ta cùng đến bài toán thực tế đơn giản nhé.

Chúng ta cùng khám phá đoạn code trên nhé. Có lẽ nhiều bạn xem qua đã hiểu hết rồi, vì nó quá đơn giản.

Chúng ta cấu hình các link cần đổi. Key là chữ cần đổi, còn value là được đổi thành. 😀

Đây là hàm để lấy cấu hình tương tự như biến $repeats. Ở đây có thể có bạn sẽ thắc mắc tại sao chỗ này lại phải là 1 hàm, sao nó không là một biến như trên. 😀

Hàm going và doing là hàm sử dụng đệ quy. Nếu cần hiểu rõ hơn các bạn có thể xem lại phần giải thích ở phần 1.

Hàm này thực hiện lấy nội dung file: $content = file_get_contents($file);

Duyệt biết $repeat để lấy thông tin để đổi thông tin: foreach ($this->repeats as $search => $repeat) { $content = str_replace($search, $repeat, $content); }

Mở file và ghi lại file: $fileForm = fopen($file, “w”); fwrite($fileForm, $content);

Hàm repeat này tương tự hàm change thôi các bạn à?

Đơn giản mình thích thì mình code thôi, chắc có nhiều bạn cũng thích code như mình.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bởi sự max rảnh của mình nhé. Hãy đóng góp thẳng thắn để mình tiến bộ nhé, thấy hay thì like và chia sẻ cho bạn bè nhé.

Giờ mình cũng click vào link để thư giãn cho thoải mái nhẽ 😀